Polynya Series

Polynya V
Polynya V

monotype on layered kozo 35" X 35" 2013 (available - please inquire)

press to zoom
Polynya I
Polynya I

monotype 39" X 39" 2013 (private collection)

press to zoom
Polynya II
Polynya II

monotype 35" X 35" 2013

press to zoom
Polynya IV
Polynya IV

monotype 35" X 35" 2013

press to zoom
Polynya III
Polynya III

monotype 35" X 35" 2013 (available - please inquire)

press to zoom